การจัดทำงบทดลอง

วิธีการจัดทำงบทดลอง

             1. หายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท คือหาผลต่างระหว่างจำนวนเงินในช่วงเดบิต และเครดิต ถ้าบัญชีใดมีการบันทึกเพียงรายการเดียวให้ถือว่ารายการนั้นเป็นยอดคงเหลือไม่ต้องหาผลต่าง โดยยึดหลักดังนี้

                    บัญชีประเภทสินทรัพย์ มียอดคงเหลือด้านเดบิต

                    บัญชีประเภทหนี้สิน มียอดคงเหลือด้านเครดิต

                    บัญชีประเภทส่วนของเจ้าของ ( ทุน ) มียอดคงเหลือด้านเครดิต

                    บัญชีประเภทรายได้ มียอดคงเหลือด้านเครดิต

                    บัญชีประเภทค่าใช้จ่าย มียอดคงเหลือด้านเดบิต

             2. นำบัญชีแยกประเภทที่มียอดคงเหลือ เขียนใส่ในช่องชื่อบัญชีให้เรียงลำดับตามหมวดและเลขที่บัญชี บัญชีที่มียอดคงเหลือเดบิตให้ใส่จำนวนตัวเลขในช่องเดบิตของงบทดลอง บัญชีที่มียอดคงเหลือเครดิต ให้ใส่จำนวนเงินในช่องเครดิตของงบทดลอง บัญชีใดไม่มียอดคงเหลือ ไม่ต้องนำมาเข้างบทดลอง

             3. รวมจำนวนเงินในช่องเดบิต และช่องเครดิต ซึ่งทั้งสองช่องจะต้องเท่ากันเสมอ

          วิธีหาข้อผิดพลาดเมื่องบทดลองไม่ลงตัว

             1. ตรวจสอบผลบวกจำนวนเงินในช่องเดบิตและเครดิตใหม่

             2. ตรวจสอบการนำยอดคงเหลือ จากบัญชีแยกประเภทต่างๆ มาลงในงบทดลองถูกต้องหรือไม่

             3. ตรวจสอบการหายอดคงเหลือ ในบัญชีแยกประเภทต่างๆ ใหม่

             4. ตรวจสอบการผ่านบัญชีจากสมุดรายวันทั่วไปมาลงบัญชีแยกประเภทถูกต้องหรือไม่

ศึกษาตัวอย่างแล้วทำแบบฝึกหัด อิอิ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: