การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป

สมุดรายวันทั่วไป คือ สมุดที่ใช้บันทึก รายการขั้นต้นได้ทุกเรื่องในกรณีที่กิจการนั้นมีสมุดรายวันทั่วไปเพียงเล่มเดียวหรือเป็นรายการที่ไม่สามารถบันทึกในสมุดรายวันเฉพาะเล่มอื่นได้

          ประโยชน์ของสมุดรายวันทั่วไป

             1. ทำให้ทราบความเคลื่อนไหวของรายการค้าที่เกิดขึ้นเรียงตามลำดับก่อนหลัง

             2. ทำให้ทราบผลการวิเคราะห์รายการค้า

             3. ช่วยลดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี

             4. ช่วยประหยัดเวลาในการผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีขั้นต่อไป

             5. ช่วยในการค้นหาได้สะดวก ทำให้มีข้อมูลยืนยันและอ้างอิง

          วิธีบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป ให้วิเคราะห์รายการค้าว่าเดบิตและเครดิต บัญชีใด ขั้นตอนต่อไปก็นำผลการวิเคราะห์รายการค้าไปบันทึกลงในสมุดรายวันทั่วไป
ให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างแล้วทำแบบฝึกหัด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: