การปิดบัญชี

การปิดบัญชี หมายถึง การทำให้ยอดรวมด้านเดบิตและด้านเครดิตเท่ากัน โดยการเติม ผลต่างของจำนวนเงินลงในด้านที่มีผลรวมด้านน้อย แล้วรวมยอดทั้ง 2 ด้าน

ขั้นตอนในการปิดบัญชีหมวดรายได้และค่าใช้จ่าย

ปิดบัญชีรายได้ จะต้องบันทึกดังนี้

          เดบิต บัญชีรายได้ xx

                    เครดิต บัญชีกำไรขาดทุน xx

ปิดบัญชีค่าใช้จ่าย จะต้องบันทึกดังนี้

          เดบิต บัญชีกำไรขาดทุน xx

                    เครดิต บัญชีค่าใช้จ่าย xx

ปิดบัญชีกำไรขาดทุน โดยโอนเข้าบัญชีทุน กรณียอดคงเหลืออยู่ด้านเดบิต ( กำไรสุทธิ ) จะต้องบันทึกดังนี้

          เดบิต บัญชีกำไรขาดทุน xx

                    เครดิต บัญชีทุน xx

ปิดบัญชีกำไรขาดทุน โดยโอนเข้าบัญชีทุน กรณียอดคงเหลืออยู่ด้านเครดิต ( ขาดทุนสุทธิ )

จะต้องบันทึกดังนี้

          เดบิต บัญชีทุน xx

                    เครดิต บัญชีกำไรขาดทุน xx

ขั้นตอนการปิดบัญชีหมวดสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

ปิดบัญชีโดยการหายอดคงเหลือยกไปงวดบัญชีใหม่ โดยใช้ชื่อว่ายอดคงเหลือยกไป เมื่อเริ่มระยะบัญชีใหม่จะต้องบันทึกรายการเปิดบัญชี และเขียนรายละเอียดในช่องรายการว่ายอดคงเหลือยกมา

สำหรับบัญชีถอนใช้ส่วนตัว จะต้องปิดโอนเข้าบัญชีทุน เพื่อทำให้ทุนลดลง จะต้องบันทึกดังนี้

          เดบิต บัญชีทุน xx

                    เครดิต บัญชีถอนใช้ส่วนตัว xx

ตัวอย่างและแบบฝึกหัด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: