ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน

 กิจกรรมชวนคิด

 
          ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม 2 กลุ่มแรก ศึกษาถึงข้อดี-ข้อเสียของการใช้สินค้าไทยและสินค้าจากต่างประเทศ  และ 2 กลุ่มหลัง ศึกษาข้อดีข้อเสียของการท่องเที่ยวในประเทศไทยและการท่องเที่ยวต่างประเทศ แล้วจัดโต้วาที
          กลุ่มที่ 1-2  หัวข้อการโต้วาที “ใช้ของไทยดีกว่าใช้ของนอก”
          กลุ่มที่ 3-4  หัวข้อการโต้วาที  “เที่ยวเมืองไทยสุขใจกว่าไปเที่ยวเมื่องนอก”

  อ่าน สรุปเนื้อหา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: