โครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจ

 กิจกรรมชวนคิด

 
          ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เพื่อศึกษาปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย และนโยบายแก้ไขปัญหา กลุ่มละ 1 เรื่อง นำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

    อ่าน สรุปเนื้อหา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: